Podstrona: Uczestnictwo w organizacjach i projektach / Wizytówka pracownika PRz

Uczestnictwo w organizacjach i projektach

Projekt badawczy Odświętne tworzenie i propagowanie marek (narodowej, lokalnej, regionalnej) w społecznościach lokalnych. Rola ludzi i instytucji kultury.

red. Alla Karnaukh-Brożyna

Fundacja Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, Narodowe Centrum Kultury. Projekt badawczy Odświętne tworzenie i propagowanie marek (narodowej, lokalnej, regionalnej) w społecznościach lokalnych. Rola ludzi i instytucji kultury. Koordynator projektu: dr Hanna Bojar. Zakres obowiązków: członek zespołu badawczego. Czas trwania: 2013-2016.

Muzea podkarpackie 2004-2014. Globalizacja i europeizacja a przeobrażenia lokalnych instytucji kultury.

red. Alla Karnaukh-Brożyna

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Obserwatorium Kultury, Projekt badawczy: Muzea podkarpackie 2004-2014. Globalizacja i europeizacja a przeobrażenia lokalnych instytucji kultury, koordynator projektu: dr Dominik Porczyński. Zakres obowiązków: członek zespołu badawczego. Czas trwania: 2015-2016.

EAST EUROPEAN MIGRATIONS DURING THE COLD WAR, 2014-2015.

red. Alla Karnaukh-Brożyna

EAST EUROPEAN MIGRATIONS DURING THE COLD WAR, 2014-2015, zakres obowiązków: sporządzenie raportu dot. ukraińskiej migracji w okresie zimnej wojny światowej. Współpraca z Anną Fiń, IFiS UP.

Społeczno-kulturowa identyfikacja cudzoziemców.

red. Alla Karnaukh-Brożyna

Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu. Projekt badawczy: Społeczno-kulturowa identyfikacja cudzoziemców. Kierownik projektu: dr hab. Jacek Schmidt. Zakres obowiązków: sporządzenie raportu o imigrantach wytypowanych według klucza narodowego/etnicznego/obywatelstwa w Polsce (przygotowywanie raportu dot. Ukraińców w Polsce). Czas realizacji: 08.2013-05.2014.

Świadomość narodowa po komunizmie w wieloetnicznych zbiorowościach na Zaporożu.

red. Alla Karnaukh-Brożyna

Uniwersytet Rzeszowski, 2010-2012. Promotorski projekt badawczy, MNiSW 3186/B/H03/2010/39, pt. Świadomość narodowa po komunizmie w wieloetnicznych zbiorowościach na Zaporożu. Kierownik projektu: dr hab. Dariusz Wojakowski. Zakres obowiązków: główny wykonawca projektu.

Antagonizm i pojednanie w środowiskach wielokulturowych.

red. Alla Karnaukh-Brożyna

Uniwersytet Warszawski, 2011. Projekt badawczy MNiSW NN116230436, pt. Antagonizm i pojednanie w środowiskach wielokulturowych. Kierownik projektu: prof. Jacek Kurczewski. Zakres obowiązków: prowadzenie badań terenowych w Drohobyczu (Ukraina); Przygotowanie raportu pt. Wokół Bandery po obu stronach granicy. Ogląd prasy.

 

Systemy imigracji różnych grup migranckich oraz dopuszczenie ich do polskiego rynku pracy.

red. Alla Karnaukh-Brożyna

Zakład Badań Naukowych PTS (Warszawa), 03.2009–06.2009. Projekt badawczy pt.: Systemy imigracji różnych grup migranckich oraz dopuszczenie ich do polskiego rynku pracy. Prowadzenie wywiadów oraz ankiet audytoryjnych wśród studentów zagranicznych, organizacja wywiadu grupowego (focus group interview) z pracownikami uczelni.

Europeizacja interpretacji granic i pogranicz w ideologiach i praktykach społecznych elit lokalnych na wschodnim i południowym pograniczu III RP po akcesji Polski do Unii Europejskiej.

red. Alla Karnaukh-Brożyna

Instytut Filozofii i Socjologii PAN (Warszawa), 2008. Projekt badawczy MNiSW Europeizacja interpretacji granic i pogranicz w ideologiach i praktykach społecznych elit lokalnych na wschodnim i południowym pograniczu III RP po akcesji Polski do Unii Europejskiej. Kierownik projektu: dr Dariusz Wojakowski. Zakres obowiązków: prowadzenie badań terenowych w Sanoku (gromadzenie różnego typu materiałów archiwalnych oraz przeprowadzenie wywiadów wśród animatorów kultury, dziennikarzy, nauczycieli i urzędników).

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję