Podstrona: Publikacje / Wizytówka pracownika PRz

Publikacje

Alla Karnaukh-Brożyna, Will being determine consciousness of the Ukrainians, or will consciousness determine their being, w: Economics and Sociology, 2017, Vol.10, nr 2.

red. Alla Karnaukh-Brożyna

Alla Karnaukh-Brożyna, Will being determine consciousness of the Ukrainians, or will consciousness determine their being, w: Economics and Sociology, 2017, Vol.10, nr 2.

Alla Karnaukh-Brożyna, Anna Fiń, Marka jako obraz, w: Pogranicze. Studia Społeczne. 2018, T. 33, s. 83-108.

red. Alla Karnaukh-Brożyna

Alla Karnaukh-Brożyna, Anna Fiń, Marka jako obraz, w: Pogranicze. Studia Społeczne. 2018, T. 33, s. 83-108.

Alla Karnaukh, Ukraińcy – charakterystyka społeczno-kulturowa w kontekście imigracji do Polski, w: Jacek Schmidt, Dariusz Niedźwiedzki (pod red.), Społeczno-kulturowa identyfikacja cudzoziemców. Raporty i ekspertyzy, Poznań: wydawnictwo Naukowe UAM, 2016

red. Alla Karnaukh-Brożyna

Alla Karnaukh, Ukraińcy – charakterystyka społeczno-kulturowa w kontekście imigracji do Polski, w: Jacek Schmidt, Dariusz Niedźwiedzki (pod red.), Społeczno-kulturowa identyfikacja cudzoziemców. Raporty i ekspertyzy, Poznań: wydawnictwo Naukowe UAM, 2016: 67-137.

Alla Karnaukh-Brożyna, Zakończenie: projekty globalizacji w zmianach muzealnictwa podkarpackiego, w: Dominik Porczyński, Tomasz Kosiek (pod red.), Muzea podkarpackie 2004-2014. Globalizacja i europeizacja a przeobrażenia lokalnych instytucji kultury

red. Alla Karnaukh-Brożyna

Alla Karnaukh-Brożyna, Zakończenie: projekty globalizacji w zmianach muzealnictwa podkarpackiego, w: Dominik Porczyński, Tomasz Kosiek (pod red.), Muzea podkarpackie 2004-2014. Globalizacja i europeizacja a przeobrażenia lokalnych instytucji kultury, Rzeszów: Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego, 2016: 191-196.

Alla Karnaukh-Brożyna, Dominik Porczyński, Tomasz Kosiek, Agata Nijander-Dudzińska, Między biurem a terenem: czyli kilka refleksji o metodzie, w: Dominik Porczyński, Tomasz Kosiek (pod red.), Muzea podkarpackie 2004-2014. Globalizacja i europeizacja

red. Alla Karnaukh-Brożyna

Alla Karnaukh-Brożyna, Dominik Porczyński, Tomasz Kosiek, Agata Nijander-Dudzińska, Między biurem a terenem: czyli kilka refleksji o metodzie, w: Dominik Porczyński, Tomasz Kosiek (pod red.), Muzea podkarpackie 2004-2014. Globalizacja i europeizacja a przeobrażenia lokalnych instytucji kultury, Rzeszów: Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego, 2016: 19-31.

Alla Karnaukh-Brożyna, Zmiany w funkcjonowaniu kultury podkarpackiej z perspektywy jej animatorów, w: Dominik Porczyński, Tomasz Kosiek (pod red.), Muzea podkarpackie 2004-2014. Globalizacja i europeizacja a przeobrażenia lokalnych instytucji kultury

red. Alla Karnaukh-Brożyna

Alla Karnaukh-Brożyna, Zmiany w funkcjonowaniu kultury podkarpackiej z perspektywy jej animatorów, w: Dominik Porczyński, Tomasz Kosiek (pod red.), Muzea podkarpackie 2004-2014. Globalizacja i europeizacja a przeobrażenia lokalnych instytucji kultury, Rzeszów: Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego, 2016: 152-181.

Alla Karnaukh, Postkomunistyczne społeczeństwo obywatelskie na przykładzie społeczności lokalnych na Ukrainie, w: Jacek Kurczewski, Dariusz Wojakowski, Leonid Tymoszenko (pod red.), O Drohobyczu, trójmieście i zagłębiu

red. Alla Karnaukh-Brożyna

Alla Karnaukh, Postkomunistyczne społeczeństwo obywatelskie na przykładzie społeczności lokalnych na Ukrainie, w: Jacek Kurczewski, Dariusz Wojakowski, Leonid Tymoszenko (pod red.), O Drohobyczu, trójmieście i zagłębiu: polsko-ukraińskie studia z socjologii historycznej, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016: 274-29.

Alla Karnaukh, Ukraina w procesie przemian: świadomościowych, społecznych, politycznych, w: Piotr Frączek, Karolczuk Joanna (pod red.), Na pograniczach: szanse i zagrożenia społeczne, Sanok

red. Alla Karnaukh-Brożyna

Alla Karnaukh, Ukraina w procesie przemian: świadomościowych, społecznych, politycznych, w: Piotr Frączek, Karolczuk Joanna (pod red.), Na pograniczach: szanse i zagrożenia społeczne, Sanok: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku, 2015: 99-112.

Alla Karnaukh, Świadomość narodowa w zmieniającym się społeczeństwie ukraińskim na przykładzie Ukraińców, Rosjan i Bułgarów na Zaporożu, Kultura I Społeczeństwo, 2015, nr 2

red. Alla Karnaukh-Brożyna

Alla Karnaukh, Świadomość narodowa w zmieniającym się społeczeństwie ukraińskim na przykładzie Ukraińców, Rosjan i Bułgarów na Zaporożu, Kultura I Społeczeństwo, 2015, nr 2, s. 85-98.

Monografia: Alla Karnaukh, Pomiędzy ukraińskością a sowieckością. Ukraińcy, Rosjanie i Bułgarzy na Zaporożu, Kraków: Wydawnictwo Naukowe „NOMOS”, 2015

red. Alla Karnaukh-Brożyna

Monografia: Alla Karnaukh, Pomiędzy ukraińskością a sowieckością. Ukraińcy, Rosjanie i Bułgarzy na Zaporożu, Kraków: Wydawnictwo Naukowe „NOMOS”, 2015 [ISBN 978-83-7688-199-7]

Alla Karnaukh, Tworzenie się społeczeństwa obywatelskiego na Ukrainie oraz miejsce i rola Polski w tym procesie, w: Dębicki Marcin, Makaro Julita (pod red.), Sąsiedztwa III RP – Ukraina. Zagadnienia społeczne, Wrocław: Wyd. GAJT, 2015

red. Alla Karnaukh-Brożyna

Alla Karnaukh, Tworzenie się społeczeństwa obywatelskiego na Ukrainie oraz miejsce i rola Polski w tym procesie, w: Dębicki Marcin, Makaro Julita (pod red.), Sąsiedztwa III RP – Ukraina. Zagadnienia społeczne, Wrocław: Wyd. GAJT, 2015: 335-350 [ISBN 978-83-62584-67-3]

Dariusz Wojakowski, Alla Karnaukh, Rajd Śladami Bandery w sierpniu 2009 r. jako zjawisko ilustrujące kształtowanie ram dyskursu polsko-ukraińskiego na pograniczu. W: Socjologia pojednania pod red. Jacka Kurczewskiego. Kraków: Nomos, 2012

red. Alla Karnaukh-Brożyna

Dariusz Wojakowski, Alla Karnaukh, Rajd Śladami Bandery w sierpniu 2009 r. jako zjawisko ilustrujące kształtowanie ram dyskursu polsko-ukraińskiego na pograniczu.
W: Socjologia pojednania pod red. Jacka Kurczewskiego. Kraków: Nomos, 2012: 157-170.

Alla Karnaukh, Odrodzenie kulturowe Bułgarów na Ukrainie. Poszukiwanie etnicznych korzeni czy pragmatyzm życiowy? W: Pamięć utraconych ojczyzn. Pod red. Ewy Nowickiej, Aleksandry Bilewicz. Warszawa: WUW, 2012

red. Alla Karnaukh-Brożyna

Alla Karnaukh, Odrodzenie kulturowe Bułgarów na Ukrainie. Poszukiwanie etnicznych korzeni czy pragmatyzm życiowy? W: Pamięć utraconych ojczyzn. Pod red. Ewy Nowickiej, Aleksandry Bilewicz. Warszawa: WUW, 2012: 33-60.

Alla Karnaukh, Identyfikacja narodowa w wielokulturowym społeczeństwie ukraińskim. W: Tożsamość, nowoczesność, stereotypy. Pod red. R. Dopierały, K. Kaźmierskiej. Kraków: Nomos, 2012

red. Alla Karnaukh-Brożyna

Alla Karnaukh, Identyfikacja narodowa w wielokulturowym społeczeństwie ukraińskim. W: Tożsamość, nowoczesność, stereotypy. Pod red. R. Dopierały, K. Kaźmierskiej. Kraków:  Nomos, 2012: 286-298.

Alla Kranaukh, O niektórych makrospołecznych determinantach mających wpływ na identyfikację państwową/narodową współczesnych Ukraińców. Слов’янський вісник. Збірник наукових праць. Випуск 13. Серія: «Історичні та політичні науки».

red. Alla Karnaukh-Brożyna

Alla Kranaukh, O niektórych makrospołecznych determinantach mających wpływ
na identyfikację państwową/narodową współczesnych Ukraińców
. Слов’янський вісник. Збірник наукових праць. Випуск 13. Серія: «Історичні та політичні науки». Під ред. С.С. Троян. Рівне 2012: 161-165. [http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum%20/Slv/2012_13/st44.pdf]

Alla Karnaukh, Język polski na Ukrainie jako efekt wielowiekowej historii i obecnych kontaktów społecznych, III Kongres Polskich Towarzystw Naukowych na Obczyźnie Młodzież polska na obczyźnie – zadania edukacyjne, Polska Akademia Umiejętności

red. Alla Karnaukh-Brożyna

Alla Karnaukh, Język polski na Ukrainie jako efekt wielowiekowej historii i obecnych kontaktów społecznych, III Kongres Polskich Towarzystw Naukowych na Obczyźnie Młodzież polska na obczyźnie – zadania edukacyjne, Polska Akademia Umiejętności   http://www.swp.krakow.pl/panel/spaw2/uploads/files/alla%20karnaukh.pdf

Alla Karnaukh, Od narodu etnicznego do narodu symbolicznego. Uwagi o teorii narodu w kontekście przemian społeczeństwa ukraińskiego. W: Naród, narodowy, narodowościowy. Stosunki narodowościowe wczoraj i dziś. Wybrane zagadnienia.

red. Alla Karnaukh-Brożyna

Alla Karnaukh, Od narodu etnicznego do narodu symbolicznego. Uwagi o teorii narodu w kontekście przemian społeczeństwa ukraińskiego. W: Naród, narodowy, narodowościowy. Stosunki narodowościowe wczoraj i dziś. Wybrane zagadnienia. pod red. K. Glinka. Zielona Góra 2010: 121-128.

Alla Karnaukh, Problem świadomości narodowej w zbiorowościach wieloetnicznych. W: Mozaiki przestrzeni transnarodowych. Teorie – metody – zjawiska. pod red. Ł. Krzyżowski, S. Urbańska. Nomos – Kraków 2010

red. Alla Karnaukh-Brożyna

Alla Karnaukh, Problem świadomości narodowej w zbiorowościach wieloetnicznych. W: Mozaiki przestrzeni transnarodowych. Teorie – metody – zjawiska. pod red. Ł. Krzyżowski, S. Urbańska. Nomos – Kraków 2010: 225-234.

Recenzja: Szkice z historii Drohobycza od starożytności do początku XXI wieku. [Нариси з історії Дрогобича (від найдавніших часів до початку XXI століття). Наук. Редактор Л. Тимошенко. Видавництво «Коло», Дрогобич 2009, с. 319]

red. Alla Karnaukh-Brożyna

Recenzja:  Szkice z historii Drohobycza od starożytności do początku XXI wieku.  [Нариси з історії Дрогобича (від найдавніших часів до початку XXI століття). Наук. Редактор Л. Тимошенко. Видавництво «Коло», Дрогобич 2009, с. 319] W: Polska – Ukraina. Teraźniejszość i przyszłość. pod red. A. Andrusiewicza. Rzeszów - Sanok 2010.

Dorota Misiejuk, Alla Karnaukh, Szkolnictwo w języku polskim na Ukrainie – stan i perspektywy rozwoju edukacji językowej. W: Szkolnictwo z polskim językiem nauczania w państwach europejskich – stan, problemy i perspektywy. pod red. T. Lewowicki

red. Alla Karnaukh-Brożyna

Dorota Misiejuk, Alla Karnaukh, Szkolnictwo w języku polskim na Ukrainie – stan
i perspektywy rozwoju edukacji językowej
. W: Szkolnictwo z polskim językiem nauczania
w państwach europejskich – stan, problemy i perspektywy. pod red. T. Lewowicki i in. Białystok – Cieszyn - Warszawa 2010: 83 - 98.

Alla Karnaukh, Specyfika edukacji w społeczeństwie wielokulturowym. Przykład pogranicza ukraińsko-rosyjskiego, zdominowanego przez wzory kultury rosyjskiej. W: Edukacja międzykulturowa – teoria, poglądy, doświadczenia społeczne.

red. Alla Karnaukh-Brożyna

Alla Karnaukh, Specyfika edukacji w społeczeństwie wielokulturowym. Przykład pogranicza ukraińsko-rosyjskiego, zdominowanego przez wzory kultury rosyjskiej.
W: Edukacja międzykulturowa – teoria, poglądy, doświadczenia społeczne. pod red.
T. Lewowicki, E. Ogrodzka-Mazur. Toruń 2010: 131 - 149.

Alla Karnaukh, Prawny status języków na Ukrainie a rzeczywisty jego stan. W: Fenomen pogranicz kulturowych: współczesne tendencje. II tom. Praca naukowa. Donieck 2009: 168 - 186.

red. Alla Karnaukh-Brożyna

Alla Karnaukh, Prawny status języków na Ukrainie a rzeczywisty jego stan. W: Fenomen pogranicz kulturowych: współczesne tendencje. II tom. Praca naukowa. Donieck 2009: 168 - 186.

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję